วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"


ค่านิยม


"ONE DLT"

O (Objective)  เป้าหมายชัดเจน D (Digital Economy)  เน้นนวัตกรรม
N (Network)  มีบูรณาการ L (Legitimacy)  กำกับตามกฎหมาย
E (Emence)  งานโดดเด่น T (Transparency)  โปร่งใส เป็นธรรม


 

คำขวัญการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต


"ทุจริตคิดโกงชาติ  จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ"
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

คลิปวีดีโออุบัติเหตุ

ป้ายโฆษณา

ช่องรับฟังความคิดเห็น

ป้ายโฆษณา

คู่มือสำหรับประชาชน

ป้ายโฆษณา

ทิศทางองค์กร

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบคนที่กำลังออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กิจกรรม "การดำเนินมาตรการตั้งจุดตรวจรถโดยสารประจำทางและรถรับส่งนักเรียน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 00:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชออกดำเนินมาตรการเข้มงวด กวดขันกับรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่างจังหวัดหรือภายในจังหวัด และรถรับส่งนักเรียน

ด้วยในปัจจุบันพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถรับ-ส่งนักเรียน โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งจากการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการขับรถในลักษณะหวาดเสียว และการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการกำกับดูแลการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถรับ-ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การจัดระเบียบการขนส่งทางถนนในเขตการควบคุมกำกับดูแลของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ และผู้ประจำรถปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย เกิดความปลอดภัย และให้ประชาชนและเด็กนักเรียนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงออกดำเนินมาตรการปราบปรามและจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งหากพบจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด และหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นซ้ำอีกจะพิจารณาเพิ่มโทษตามลำดับจนถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนรถคันที่กระทำความผิดออกจากการเดินรถในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตหรือพิจารณาไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

หากผู้โดยสารท่านใดได้รับการบริการที่ไม่สุภาพ ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ขับรถประมาทหวาดเสียว หรือขับรถฝ่าไฟแดง สามารถแจ้ง โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 04:24 น.
 
ประชาสัมพันธ์ "ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฏาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มิฉะนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป
นายปรีชา วิจิตรเวชการ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน จึงขอให้รถที่จะนำมารับส่งนักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตนำรถไปใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียนภายในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ถูกต้อง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 02:23 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศข่าว!

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันดังกล่าวแล้ว จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งได้เตรียมการและดำนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงขอแจ้งผู้ประกอบการขนส่งให้ทราบทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 02:21 น.
 
ออกอากาศรายการ "สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศข่าวดี!
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดรายการทางสถานีวิทยุ คลื่นลูกทุ่งไทย เพื่อออกอากาศรายการ

"สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก"

ทางสถานีวิทยุ FM 97.50 MHz จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุกจันทร์-ศุกร์          วันละ  1  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  10.00-11.00  น.
2. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์    วันละ  1  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  11.00-12.00  น.

โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2559
ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016 เวลา 02:22 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สำนึกความปลอดภัย เริ่มได้ที่ตัวคุณ

ป้ายโฆษณา

ผลสำรวจความคิดเห็นข้อ 1

ท่านคิดว่าข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงใด?
 

ผลสำรวจความคิดเห็นข้อ 2

ข้อมูลที่เผยแพร่ทันสมัยมากน้อยเพียงใด?
 

ราคาน้ำมันแห่งประเทศไทย

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday136
mod_vvisit_counterYesterday197
mod_vvisit_counterThis week484
mod_vvisit_counterLast week1262
mod_vvisit_counterThis month5441
mod_vvisit_counterLast month4987
mod_vvisit_counterAll days1278451